Spelersmotivatie

Een belangrijk aspect in het winnen van wedstrijden is de spelersmotivatie. Hoe zorg je ervoor dat spelers zo gemotiveerd mogelijk zijn tijdens een wedstrijd? Een belangrijk instrument in handen van de manager zijn de teamtalks. Ze bepalen soms het verschil tussen winst en verlies. Tussen net wel het kampioenschap of net niet. Net niet degraderen of toch wel. Het is een zeer essentieel onderdeel. Iets wat je goed onder de knie moet hebben. Toch is het voor vele een lastig iets. Daarom gaan we in deze gids wat dieper op de spelersmotivatie in.

De reacties op de teamtalks kunnen we onderstaande manier aangeven. Dit is een voorbeeld. Per speler kan de afbeelding natuurlijk veranderen. Dat is afhankelijk van het karakter van een speler. Dat is echter iets waar we later op in zullen gaan. Allereerst willen we het standaardconcept gaan uitleggen. Dat is iets wat je eerst moet begrijpen.

Alle termen staan nog steeds in het Engels. Ook kan het best zijn dat niet alle termen vermeld staan in bovenstaande afbeelding. De bovenstaande afbeelding is dan ook niet bedoeld om het complete plaatje te geven, maar is er ter ondersteuning van het standaardconcept. Het gaat er om hoe alles terug te brengen is tot een eendimensionale object voor de spelersmotivatie. De mogelijke onderste reacties zijn het gevolg van een te hoge druk (pressure) en/of het gebrek aan vertrouwen (confidance). Hoe hoger de reactie staat, hoe meer de druk afneemt en het vertrouwen toeneemt. Helemaal boven aan heeft de speler geen enkele druk of te veel vertrouwen. Reacties zoals boos en voelt zich bestempeld als zondebok zijn een gevolg van een te hoge druk of een te laag vertrouwen wat je een speler geeft. Reacties waarbij de spelers eigenlijk niet op een bijzondere manier reageert, vallen in het witte stuk. In het groene stuk zitten reacties zoals gemotiveerd en hongerig. Tot slot zitten er in het bovenste stuk reacties waarbij de speler zijn schouders op haalt. Reacties zoals ongeïnteresseerd vallen hieronder.

Het is onze taak als manager om het juiste balans te vinden tussen druk en vertrouwen, zodat je in de in groen weergegeven zone terecht komt. Niet te veel druk, en ook niet te veel vertrouwen. Dat is de ideale situatie. Hiervoor hebben we een veelzijdige teamtalk tot onze beschikking. Een teamtalk waarmee we de druk of het vertrouwen van spelers kunnen verbeteren of verslechteren. Een uitspraak als ‘Ik verwacht de overwinning!’ zal natuurlijk de druk verhogen. Daartegenover staat ‘Geen druk!’ als mogelijkheid om de druk te verlagen. Uitspraken als ‘Ik heb vertrouwen in je’ en ‘Je hebt goed gespeeld’ verhogen het vertrouwen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet weet of er ook uitspraken zijn die het vertrouwen verlagen. Dat is echter iets wat je in het echt nooit zal doen. Maar aangezien de twee variabele (druk en vertrouwen) op dezelfde lijn leven, is het onmogelijk om de een te verhogen, zonder de ander te verlagen. Als we bijvoorbeeld de druk verhogen, zal dat ten koste gaan van het vertrouwen.

Tot nu toe lijkt het een simpel systeem, maar er zijn een aantal andere aspecten die er ook invloed op hebben. In eerste instantie ben jij dat als manager. Om precies te zijn jouw reputatie als manager. Twee voorbeelden hierbij: Beeld je in dat Alex Ferguson de kleedkamer van Aberdeen binnen loopt. Hij wordt daar gezien als een legende. Ik weet zeker dat de spelers ieder woord van Alex Ferguson ter harte nemen. Iedereen bij Aberdeen heeft groot respect voor hem. Daartegenover wil ik Andre Villas-Boas zetten. Hij nam het roer over bij Chelsea. Op dat moment had hij amper meer ervaring dan sommige spelers van Chelsea. Hij had natuurlijk successen bij FC Porto gehad, maar dat was blijkbaar niet genoeg om ervoor te zorgen dat de spelers echt naar hem luisterde. Of je spelers naar je luisteren en respect voor je hebben ligt dus voornamelijk aan je startreputatie (van zondagamateur tot internationale prof) en je successen en fouten vanaf dat moment.

Het tweede punt is de manier waarop je iets zegt. Je kunt iemand gedreven prijzen, vol zelfvertrouwen kritiseren, kalm bemoedigen en ga zo maar door. Sommige gevallen zijn extremen. Zeker als je binnen een teamtalk wisselt van het ene extreem naar het andere extreem, moet je niet vreemd opkijken als je spelers je opmerkingen compleet gaan negeren. Je uitspraak voor heel de groep heeft ook invloed op hoe spelers op je individuele praatje zullen reageren. Als je je team eerst een oorwassing geeft, omdat ze zo slecht spelen en als je vervolgens tegen Speler X zegt dat er geen druk op hem ligt, moet je niet gek op kijken als de Speler X, die misschien al slecht op je teamtalk reageerde, nu nog slechter reageert. En niet alleen die speler, ook andere spelers zullen je niet begrijpen en boos reageren. In FM13 reageren spelers ook op hetgeen je tegen andere spelers zegt. Let daar dus op.

Een volgend punt is de huidige situatie. Op het moment dat je bezig bent aan je voorbereiding en je aangeeft dat zo’n wedstrijd gaat om het opbouwen van een wedstrijdconditie, in plaats van het resultaat, moet je niet opkijken als spelers gedesinteresseerd reageren. Wat je in zo’n situatie doet is de druk verlagen, want zo’n wedstrijd is niet erg belangrijk. Daartegen over staat een team dat op het punt is om voor het eerst zilverwerk binnen te slepen. Ze voelen de druk en zijn nerveus. In die situatie is het jou taak om hun zelfvertrouwen te geven en de druk te verlagen.

Het laatste punt is mogelijk het meest belangrijke punt: de speler zelf. Iedere speler heeft een andere persoonlijkheid. Het merendeel hiervan zal niet in eerste instantie duidelijk zijn. Het kost moeite om een beeld op te bouwen van het karakter van een speler. Dit kost tijd en gaat met vallen en opstaan. Aan de hand van het karakter kun je al zien welke verborgen eigenschappen hoog of laag zijn in verhouding met de andere eigenschappen. Het karakter heeft invloed op hoe de grafiek er van een speler uit ziet.

Voor een speler met een goede persoonlijkheid komt bovenstaande afbeelding overeen. We veronderstellen dat de speler een hoge waarde heeft voor de verborgen eigenschap ‘druk’. De speler zal dus pas bij heel erg veel druk bezorgd reageren op je toespraak. De speler zal waarschijnlijk ook een goede waarde hebben voor professionalisme (ook een verborgen eigenschap) of doorzettingsvermogen. Hierdoor zal de speler langer gefocust blijven, zelfs in het geval dat de speler te veel vertrouwen krijgt. Dit soort spelers zijn het makkelijkst. Dit zijn de spelers die je het liefst in je team wilt hebben.

Dit is een voorbeeld van een speler met een slecht karakter. Een beetje te veel druk en hij raakt gestrest, een beetje te veel vertrouwen en hij raakt overmoedig. Beide situaties zijn verre van ideaal te noemen. Het is lastig om dit soort spelers tevreden te houden. Bij de geringste lofprijzing zal hij buiten zijn schoenen gaan lopen en bij de geringste druk zal hij bezwijken onder de druk. Aan jou de taak om de speler dusdanig toe te spreken dat hij toch tevreden blijft.

Tot slot is er nog een ander aandachtspunt. Motivatie is een korte termijn variant van moraal. De twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Op het moment dat je een speler meer vertrouwen geeft, zal de moraal toenemen, terwijl de kans bestaat op een verlaging van de motivatie. Op het moment dat je de druk verhoogd op een speler, zal je de moraal van de speler verlagen, terwijl de motivatie van een speler zal stijgen. Zoals met bijna alle aspecten in Football Manager is het jouw taak om een balans te vinden tussen moraal en motivatie. Ga je ervoor om het moraal te verhogen, waardoor je op lange termijn gemotiveerde spelers zal hebben, en verwaarloos je dus de motivatie op korte termijn. Of kies je voor een hier-en-nu benadering, waarbij je wilt dat je spelers op dit moment gemotiveerd zijn, maar waardoor de moraal mogelijk wel zal dalen en je niet weet wat er op lange termijn gaat gebeuren? In de ideale situatie wil je een team waarbij iedere speler op ieder moment een zeer goede moraal heeft. Daarnaast wil je ook elf speler op kunnen stellen die 90 minuten lang vol zelfvertrouwen zullen spelen. Maar dat is zo onwaarschijnlijk dat het eigenlijk onmogelijk is. Het is echter uiteindelijk wel mogelijk om steeds minder spelers te hebben die ontevreden of boos zijn over je teamtalks of worstelen met een gebrek aan motivatie of moraal.

Dit artikel is met toestemming vertaald door MisterX. Het origineel is afkomstig van het SI-forum en geschreven door ZdlR. Het is mogelijk dat in dit artikel geuite opvattingen afwijken van jouw eigen mening. Beschouw dit niet als een fout of een reden om het artikel als slecht te classificeren. Ga liever de discussie aan op het forum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *