De spelerseigenschappen uitgelegd

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: je koopt een voetballer met zeer hoge technische kwaliteiten waarvan je verwacht dat hij per wedstrijd minimaal een zeven haalt. Maar naarmate het seizoen vordert ontdek je dat hij beneden verwachting presteert en dat in tegenstelling tot een andere aankoop die aanzienlijk minder technisch begaafd is. Hoe kan dit? Veel virtuele managers denken dat de eigenschappen los van elkaar staan. Niet dus! Wil jij de reden voor je falende speler weten? Lees dan verder!

Er zijn veel misvattingen over de spelerseigenschappen in Football Manager. Het eerste wat je moet weten is dat de eigenschappen in te delen zijn in drie groepen. En dan heb ik het niet over techniek, mentaal en fysiek. Ik heb het over de driedeling achtergrondeigenschappen, primaire eigenschappen en secundaire eigenschappen. Voordat we verder gaan, zullen we dit onderscheid eerst eens gaan beschrijven. Je zult merken dat dit een belangrijk onderscheid is.

Achtergrondeigenschappen
De achtergrondeigenschappen zijn, zoals de naam al zegt, eigenschappen die altijd op de achtergrond actief zijn. De match engine bekijkt eerst deze eigenschappen en op basis daarvan worden er pas andere eigenschappen bij gehaald. Met andere woorden, de achtergrondeigenschappen bepalen of de speler wel of niet een actie gaat ondernemen. Er zijn vier achtergrondeigenschappen. Laten we ze alle vier eens langslopen.

De concentratie van een speler bepaalt hoe lang een speler tijdens een wedstrijd gefocust kan zijn. Een speler met een hoge concentratie is in staat om veel beter en voor langere tijd te reageren op hetgeen wat er in het veld gebeurt. Zelfs als de wedstrijd bijna ten einde is, is hij nog steeds zeer gefocust. Een speler met een lage concentratie zal sneller fouten maken op cruciale momenten omdat hij eventjes niet zat op te letten.

Het doorzettingsvermogen is de tweede achtergrondeigenschap. Het geeft antwoord op de vraag ‘hoe ver wil een speler gaan tijdens een wedstrijd?’ Laat hij snel zijn koppie hangen of blijft hij doorzetten, ook als het team achter staat. Wil hij echt alles geven tijdens iedere wedstrijd, of vind hij het prima om ook eens wat rustiger aan te doen?

Nauw verbonden aan het doorzettingsvermogen is natuurlijk de inzet van een speler. Deze eigenschappen bepaalt of een speler vaak betrokken is bij het spel of dat hij het de rest van zijn team het maar uit laat zoeken. Niet voor niets zal een speler met een hoog doorzettingsvermogen ook vaak een hoge inzet hebben en vice versa. 

De eigenschap teamwork bepaalt of een speler doet wat in het voordeel van het team is of dat hij liever voor eigen succes gaat. Met andere woorden: hoe egoïstisch is de speler? Kiest hij liever voor een schot van afstand of een pass naar een vrijstaande speler? 


Een speler met zeer goede achtergrondeigenschappen

Primaire eigenschappen
Waar de achtergrondeigenschappen bepalen of de speler een actie uitvoert, bepalen de primaire eigenschappen de kans op succes bij zo’n actie. Je kunt je hierbij bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: ‘Voor welke optie kan ik het beste gaan?’, ‘Ben ik in staat om een bepaalde actie te maken?’, ‘Hoe zal de tegenstander reageren op mijn actie?’ en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook in deze categorie zitten weer vier eigenschappen. 

Techniek: De eigenschappen techniek geeft antwoord op de vraag of de speler in staat is om een bepaalde actie te maken. Het bepaalt wat de speler in staat is om met de bal te doen. Techniek heeft een directe invloed op andere technische eigenschappen. Een lage waarde beperkt de mogelijkheden van een speler. Zelfs al zou de speler goede statistieken voor bijvoorbeeld passing hebben, ze komen toch niet aan, omdat zijn techniek niet goed is. Zonder techniek komt een speler dus nergens.

Anticipatie: Anticipatie bepaalt hoe snel en hoe goed een speler kan reageren op een gebeurtenis. Zo heeft een speler met een hoge anticipatie snel door dat hij de diepte in gestuurd wordt door een medespeler en zal hij daar erg snel op reageren. Een speler met een lage waarde zal echter laat reageren, misschien wel te laat, want ook de verdedigers anticiperen op de gebeurtenis en zijn dan misschien wel eerder bij de bal. Anticipatie is dus ook het reageren op acties van de tegenstander!

Creativiteit: Creativiteit geeft antwoord op de vraag of de speler al zijn mogelijkheden kent. Een speler met een hoge creativiteit weet dus precies welke acties wel en niet mogelijk zijn. Hij weet precies dat hij speler x wel kan bereiken met een pass, maar speler y niet. Eigenlijk is het een beetje vergelijkbaar met techniek. Wat techniek voor de technische eigenschappen is, is creativiteit voor de mentale eigenschappen. Zonder een goede creativiteit zal een speler op het mentale vlak een stuk slechter presteren. 

Beslissingen: Nadat een speler bekeken heeft welke acties er bestaan, welke acties hij uit kan voeren en hoe iedere speler waarschijnlijk op zijn actie zal reageren, wordt het tijd om te beslissen welke actie hij uit zal gaan voeren. Op dat punt treedt de eigenschap beslissingen in werking. Hoe hoger de waarde, hoe groter de kans dat de speler de juiste beslissing maakt.


Deze speler moet het duidelijk van zijn primaire eigenschappen hebben.

Secundaire eigenschappen
Tot slot hebben we nog één grote groep van eigenschappen, de secundaire eigenschappen. Deze spelen niet op ieder moment van het spel een rol in tegenstelling tot de voorgaande groepen. Pas als een bepaalde eigenschap nodig is, zal de match engine de eigenschap aanroepen, anders blijft hij inactief. De match engine roept dus in eerste instantie de achtergrondeigenschappen aan. Aan de hand van deze eigenschappen wordt bepaalt of een speler deelneemt aan het spel en hoeveel overtuiging hij wil leggen in zijn actie. Vervolgens worden de primaire eigenschappen aangeroepen. Deze eigenschappen bepalen voor welke actie een bepaalde speler gaat kiezen. Vervolgens roept de match engine die secundaire eigenschappen aan, die bepalend zijn voor het juist uitvoeren van die actie. Laten we een voorbeeld nemen: de eigenschap koppen is niet van belang als de speler een pass wil geven. De secundaire eigenschap koppen zal dus tijdens die actie niet aangeroepen worden, terwijl de eigenschap passen wel aangeroepen wordt. 

Het wordt eens tijd om alle eigenschappen te bespreken die onder de categorie secundaire eigenschappen vallen. Aangezien dit het merendeel van de eigenschappen zijn, zullen we in dit geval de eigenschappen binnen de secundaire groep nog eens onderverdelen in de algemeen aanvaarde indeling: techniek, mentaal en fysiek. Tot slot nemen we ook maar de eigenschappen die speciaal voor keepers zijn mee.

Technische secundaire eigenschappen
De technische eigenschappen zijn eigenlijk heel duidelijk. Ze bepalen hoe nauwkeurig de bepaalde actie gaat worden. De eigenschap Afstandsschoten geeft aan hoe nauwkeurig het afstandsschot is. Hoe hoger de waarde voor afstandsschoten, hoe beter een speler in staat is om de bal van afstand op zo’n manier in het doel te leggen dat de keeper er niet meer bij kan.

Voor de eigenschap afwerken kan ik eigenlijk zo goed als hetzelfde verhaal ophangen. Wat afstandsschoten voor ver weg is, is afwerken voor dichtbij. Een speler die goed is in afwerken, is technisch in staat om de bal dusdanig in het doel te schieten dat de keeper er bijna niet bij kan. Hierbij heb ik het expres over het ‘technisch in staat zijn’, want de speler kan in zo’n situatie altijd nog falen, omdat hij het mentaal niet aan kan. Dit is iets wat eigenlijk voor alle technische eigenschappen geldt. We zullen hier nog op terug komen als we de mentale eigenschappen gaan bespreken.

De balaanname van een speler bepaalt hoe goed de speler in staat is om een bal aan te nemen. Een speler met een hoge waarde voor balaanname is beter in staat om de bal te controleren en kan daardoor het spel sneller voortzetten met een kleinere kans op balverlies. Ook de eigenschap dribbelen is heel logisch. Het geeft simpelweg aan hoe goed een speler in staat is om te dribbelen. Hoe hoger de waarde, hoe beter de dribbel is die de speler in huis heeft.

Laten we de eigenschappen vrije trappenhoekschoppenstrafschoppen en verre inworpen maar bij elkaar nemen. Deze eigenschappen bepalen hoe nauwkeurig de speler is in de desbetreffende actie. Een speler met een hoge rating voor vrije trappen, is in staat om de vrije trap op een goede manier te nemen. Je kunt in voorgaande zin steeds vrije trappen veranderen in hoekschoppen, strafschoppen en inworpen om de beschrijving van de andere acties te krijgen. 

De eigenschap mandekking geeft aan hoe goed een speler is in het dekken van een tegenstander. Het geeft aan hoe goed de speler in staat is om zijn man of zijn zone te dekken. Deze eigenschap werkt natuurlijk nauw samen met met de eigenschap tackelen. Die eigenschap geeft aan hoe nauwkeurig een speler kan tackelen en hoe goed de timing van de tackle zal zijn.

Tot slot hebben we nog een technische eigenschap over: passing. Na voorgaande eigenschappen mag het niet meer verbazend zijn dat de eigenschap passing bepaalt hoe nauwkeurig een speler kan passen. Een speler met een hoge waarde voor passing is in staat om zeer nauwkeurig te passen. 

Mentale secundaire eigenschappen
De meeste mentale eigenschappen zijn al behandeld bij de achtergrondeigenschappen en de primaire eigenschappen. Toch blijven er een aantal eigenschappen over die we nog moeten behandelen.

Als eerste hebben we de eigenschap Agressiviteit. Dat is misschien wel de eigenschap waar de meeste misvattingen over bestaan. De meesten denken dat deze eigenschap ervoor zorgt dat de speler ‘vuiler’ speelt, dat is echter niet waar. Het is een lastig te definiëren eigenschap. Je zou het kunnen zien als de mentaliteit die een speler op het veld toont. Al is dat weer verwarrend te noemen vanwege de tactische instelling van mentaliteit. Daarom zou ik willen zeggen dat agressiviteit de houding van een speler is waarmee hij duels aan wil gaan. Een speler met een hoge agressiviteit zal vaker tackelen en de tegenstander korter dekken. Een speler met een lage waarde zal meer afstand nemen. Het risico van een hoge agressiviteit zijn wel de grotere kans op kaarten. Let bij een agressieve speler dus ook op eigenschappen zoals tackelen en beslissingen.

Vervolgens hebben we de eigenschap Flair. Ook dat is misschien niet helemaal de goede naam. Een speler met veel flair is in het echt een speler die in staat is om iets verrassends te doen of een bepaalde stijl heeft. In Football Manager draait het echter alleen om de mogelijkheid om een onverwachte actie uit te voeren. Let op: Hij zal vaak kiezen voor onverwachte acties, dat betekent niet dat een onverwachte actie succesvol is. Dat hangt af van andere eigenschappen. Een speler met een veel flair, maar een slechte waarde voor beslissingen zal zich vaak in de nesten werken.

De eigenschap invloed is eigenlijk heel simpel, ook al bestaan hier ook verschillende theorieën over. Het geeft simpelweg de leiderschapskwaliteiten van een speler aan. Daardoor is een speler met een hoge waarde voor invloed een goede keus als aanvoerder. Het lef van een speler geeft aan tot hoe ver hij voor het team wilt gaan. Een speler met veel lef zal nog zijn uiterste best doen om een doelpunt te voorkomen of de speler zal toch nog proberen die ene actie uit te voeren. Zelfs met het risico geblesseerd te raken. Een speler met veel lef neemt dat risico in de hoop dat het team er baat bij heeft.

De eigenschap zelfbeheersing zegt wat over de koelbloedigheid van een speler. Hoe presteert een speler onder druk? Is hij dan nog steeds in staat om die grote kans te benutten, of bezwijkt hij onder de druk die daarbij komt kijken? Dit geldt niet alleen voor het afronden van een kans, maar ook voor alle andere situaties in het veld waarbij de speler om moet gaan met de grote druk. De vraag is of de speler in zo’n situatie wel of niet kalm weet te blijven. 

We hebben nu nog twee mentale eigenschappen over. Dit zijn positie kiezen en zonder bal. Wat de eigenschap positie kiezen voor het verdedigend aspect van het spel is, is zonder bal voor het aanvallend aspect van het spel. Positie kiezen houdt in dat de speler het spel goed kan lezen en in staat is om de juiste positie in te nemen op basis van het actuele spelbeeld. In dit geval gaat het dus om het verdedigend positie kiezen. Als het gaat om aanvallend positie kiezen, kom je bij de eigenschap ‘zonder bal’ terecht. Dat is eigenlijk het grote verschil tussen deze twee eigenschappen. In beide gevallen gaat het over het innemen van de juiste positie.


Deze speler moet het van zijn secundaire eigenschappen hebben

Fysieke secundaire eigenschappen
Vervolgens hebben we nog de fysieke eigenschappen. Toevallig zijn al deze eigenschappen secundaire eigenschappen. Ze bepalen dus alleen het succes van een bepaalde actie. Als eerste hebben we de eigenschap beweeglijkheid. Dit bepaalt, zoals te verwachten, hoe bewegelijk een speler is. Je zou ook het woord lenigheid kunnen gebruiken. Een beweeglijke speler is lastig te verdedigen, omdat hij overal tussendoor weet te glippen. Een spits weet een beweeglijke verdediger minder makkelijk af te schudden. 

Vervolgens hebben we de eigenschap eerste meters. Dit bepaalt hoe snel een speler zijn topsnelheid behaalt. Een speler met een hoge waarde voor eerste meters is in no-time op topsnelheid, terwijl een speler met een lage waarde voor eerste meters een langere tijd nodig heeft om echt op snelheid te komen. Deze eigenschap heeft trouwens geen invloed op de maximumsnelheid zelf. Dat wordt namelijk bepaald door de eigenschap snelheid.

Dan komen we bij de eigenschap evenwicht. Deze eigenschap heeft te maken met het bewaren van de balans tijdens een actie, als hij bijvoorbeeld een duw krijgt. Een speler met een goede rating voor evenwicht zal niet snel uit balans raken. Hij merkt niet heel veel van een duwtje, terwijl een speler met een slechte rating voor evenwicht al heel snel uit balans raakt en daardoor dus mogelijk de bal verliest.

Een eigenschap die hier ook mee te maken heeft, is de eigenschap kracht. Deze eigenschap geeft aan hoeveel kracht een speler heeft. Een speler met veel kracht zal minder makkelijk van de bal geduwd worden en zelf ook stevigere duwtjes uit kunnen delen waar nodig. Ook in verdedigend opzicht is kracht dus zeker belangrijk om de bal te veroveren.

Dan hebben we de eigenschap natuurlijke conditie nog. Dit geeft een basislevel van fitheid aan voor een speler. Een speler met een hoge natuurlijke conditie wordt minder snel moe, raakt minder snel geblesseerd en raakt sneller fit. Deze eigenschap werkt goed samen met het uithoudingsvermogen. Deze eigenschap bepaalt hoe snel de fitheid van een speler minder wordt door training en wedstrijden.

Tot slot hebben we nog de eigenschap springen. Deze eigenschap bepaalt hoe hoog een speler kan springen, iets wat natuurlijk van pas komt bij het koppen. Hoe hoger je kan springen, hoe groter de kans is dat je een kopduel wint.

Secundaire doelmaneigenschappen
Alle eigenschappen voor de doelmannen zijn secundaire eigenschappen. Met de eigenschappen balaannamestrafschoppen en vrije trappen zijn we snel klaar. Deze drie eigenschappen hebben de veldspelers namelijk ook en hebben we al eerder behandeld. 

De eigenschap balvaardigheid geeft aan of een keeper de bal makkelijk klemvest heeft of dat hij de bal misschien toch zal lossen. Een keeper met een lage balvaardigheid zal de bal in een bepaalde situatie misschien wegboksen, terwijl een keeper met een hoge balvaardigheid de bal klemvast zou pakken. Of de keeper met een lage balvaardigheid lijkt de bal te klemmen, maar vervolgens glijdt de bal alsnog uit zijn handen. Daardoor kunnen natuurlijk gevaarlijke situaties ontstaan. Balvaardigheid is misschien wel de belangrijkste eigenschap voor een keeper.

De eigenschap communicatie gaat over de communicatie tussen de keeper en de veldspelers. Een keeper met een goede communicatie is goed in het aansturen van andere spelers. Hier kun je bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van de muur. Een goede communicatie tussen de keeper en de veldspelers is van essentieel belang voor een sterke defensie.

De eigenschap één-tegen-één heeft invloed op de situaties waarin een speler alleen voor de keeper opduikt. Een keeper met een hoge waarde voor één-tegen-één zal vaker succesvol zijn in zo’n situatie dan een keeper die er een slechte waarde voor heeft. Excentriciteit geeft aan of de keeper in staat is om soms iets te doen wat een keeper eigenlijk niet hoort te doen. Als je je keeper ooit iets vreemd hebt zien doen, is deze eigenschap waarschijnlijk de boosdoener. Door deze eigenschap wil een keeper nog wel eens met de bal aan de voet gaan dribbelen en nog meer van dat soort dingen.

De eigenschap hoge ballen geeft aan hoe goed de keeper omgaat met hoge ballen en is een must-have voor iedere keeper. Het gaat hier echt om iedere hoge bal. Niet alleen de voorzetten, maar ook de schoten. Een keeper met een zeer lage waarde voor deze eigenschap zal geregeld verkeerd ingrijpen bij een hoge bal. 

Vervolgens hebben we nog de eigenschap neiging bal te boksen. Dit bepaalt of de keeper ervoor kiest om een bal weg te boksen of te pakken. Hoe hoger deze waarde, hoe eerder een keeper voor het wegstompen van ballen gaat, ook al zou hij de bal klemvast kunnen pakken.

Reflexen geeft aan hoe snel een keeper reageert op situaties. Een keeper met een goede waarde voor reflexen is in staat om nog in te grijpen op onverwachte gebeurtenissen. Ook zal hij beter in staat zijn reddingen te maken, omdat hij snel kan reageren. De eigenschap uitkomen geeft aan hoe goed de keeper is in het uitkomen als de situatie daarom vraagt. Hierbij komen snelheid en eerste meters ook om de hoek kijken. Mocht de bal over de verdediging heen gespeeld worden, bepaalt deze eigenschap of de keeper succesvol uit zal komen of niet. 

De eigenschap uitkomen op voorzetten gaat, zoals de naam al doet vermoeden, over het uitkomen op voorzetten. Het bepaalt vooral wat voor soort keeper het is. Een keeper met een hoge waarde voor uitkomen op voorzetten is sneller geneigd om uit zijn doel te komen als er een voorzet gegeven wordt. Een keeper met een lage waarde voor deze eigenschap zal eerder geneigd zijn om de situatie vanaf zijn doellijn aan te kijken. Het succes van het uitkomen is echter mede afhankelijk van andere eigenschappen zoals hoge ballen.

Tot slot hebben we nog twee eigenschappen die heel veel met elkaar maken hebben. Dit zijn uittrappen en uitwerpen. Beide eigenschappen hebben invloed op de voortzetting van het spel door de keeper. De eigenschap uittrappen bepaalt hoe ver een keeper de bal uit kan trappen. De nauwkeurigheid van de trap zal afhankelijk zijn van de eigenschappen techniek en passing. Het uitwerpen geeft aan hoe nauwkeurig een uitworp van de keeper is. Hoe ver hij kan werpen, is afhankelijk van de kracht van de keeper. 

Let ook eens op de verschillende combinaties van eigenschappen. Een rechtsbuiten die erg beweeglijk is, is lastig te verdedigen. Maar als diezelfde speler er door een oma met rollator uit gesprint wordt, is hij toch nog steeds makkelijk te verdedigen. Een rechtsbuiten die erg beweeglijk is, maar snelheid mist, is dus nog steeds waardeloos. Een spits die goed is in afwerken, maar een slechte zelfbeheersing heeft, zal op de training alles raak schieten omdat er geen druk op staat, maar tijdens de wedstrijden zal hij iedere kans gaan verprutsen, omdat hij bezwijkt onder de zenuwen. Hierdoor zal de spits toch minder goed presteren als je in eerste instantie zou verwachten. Zo kan ik nog wel even doorgaan met allerlei voorbeelden. Houd dus in je achterhoofd dat voor iedere actie die een speler maakt er meerdere secundaire eigenschappen aangeroepen worden die bepalend zijn voor de kwaliteit van de actie. Eén slechte eigenschap kan de kwaliteit van de actie al dramatisch verminderen. 

Conclusie
Ik hoop dat je door dit artikel een beter besef hebt gekregen van de spelerseigenschappen en hoe ze werken. Het is belangrijk om te weten dat de eigenschappen in drie groepen verdeeld zijn. Ten eerste een paar achtergrondeigenschappen. Deze bepalen hoe actief een speler mee doet aan het spel. Dit zijn de eigenschappen concentratie, doorzettingsvermogen, teamwork en inzet. Een speler met lage waarde voor deze eigenschappen zal nooit een echte wereldster worden. Daarnaast zijn er primaire eigenschappen. Dit zijn techniek, anticipatie, creativiteit en beslissingen. Deze eigenschappen zijn bepalend voor welke actie een speler gaat uitvoeren. Ook dit zijn eigenschappen die dus eigenlijk iedere speler zou moeten hebben. Alle overige eigenschappen zijn secundaire eigenschappen. Deze worden alleen gebruikt bij een bepaalde actie. Afhankelijk van de positie zijn sommige eigenschappen voor sommige spelers belangrijker dan andere eigenschappen.

Het is mogelijk dat de in dit artikel geuite opvattingen afwijken van jouw eigen mening. Beschouw dit niet als een fout of een reden om het artikel als slecht te classificeren. Ga liever de discussie aan op het forum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *