Paren en combinaties: De vleugels

Veel mensen struggelen met het maken van een goede tactiek. Een van de oorzaken waarom het mensen niet lukt om een goede tactiek in elkaar te zetten, is omdat ze de rollen niet goed begrijpen. Daardoor maken ze onlogische keuzes en hollen de prestaties achteruit. In deze serie willen we een aantal logische combinaties bespreken. Waar we in de twee voorgaande delen al de spitsen en het centrale middenveld besproken hebben, staan in deze derde gids de vleugels centraal. 

En met de vleugels bedoel ik iedereen die op de vleugels staat. Van backs tot vleugelaanvallers. Ieder team heeft één of twee spelers op een vleugel staan. Je hebt een breed scala aan mogelijkheden op de vleugels. Er is veel variatie nodig. De gekozen formatie heeft veel invloed op de keus van rollen en taken voor de spelers op de vleugels. Een eenzame vleugelspeler heeft meer verantwoordelijkheid en moet zowel aanvallend als verdedigend bijdragen aan het spel. Twee spelers op dezelfde vleugel kunnen elkaar ondersteunen en zich dus meer specialiseren voor een meer gebalanceerde opstelling. Het opofferen van spelers op de vleugel voor middenvelders is een manier om meer balbezit te krijgen. Ook de spelers op de vleugels kunnen echter bijdragen aan het balbezit. Daarnaast voegen ze creativiteit toe aan het team, kunnen gebruikt worden om doelpogingen te creëren en hebben ze de taak om te verdedigen. Dit geldt voor alle spelers op de flank. Een back die in staat is om op te komen, is een zeer goede toevoeging aan je team. Evenzo een vleugelspits die mee verdedigt en de bal probeert te onderscheppen. 

Eenzame vleugelspeler
Een formatie met maar één speler op een vleugel beperkt je keuzevrijheid. Een verdedigende taak zorgt ervoor dat de speler zich vooral richt op verdedigende taken, terwijl juist van hem verwacht wordt dat hij ook de flank bestormt en mee voetbalt. De eenzame vleugelspeler is vaak een speler die start vanaf een wat defensie positie om defensieve stabiliteit te waarborgen. Naarmate het spel vordert komt hij steeds verder mee op, om ook aanvallend het team te ondersteunen. Een eenzame vleugelspeler die start als aanvallende linker/rechter middenvelder is erg ongebruikelijk. Zo’n speler laat een te grote ruimte achter zich, laat zich te weinig zakken en ondersteunt het middenveld te slecht. 

Normaal gesproken zie je een eenzame vleugelspeler dus vaak mee naar voren rennen, maar daarbij verliest hij de defensieve stabiliteit niet uit het oog. Hoe hoger je de speler plaatst, hoe een meer verdedigende taak de speler moet krijgen. Een eenzame back kun je bijvoorbeeld best een aanvallende taak geven. Maar als de eenzame vleugelspeler een linkermiddenvelder is, is het verstandiger om hem een ondersteunende taak te geven. Voor de eenzame vleugelspeler is het cruciaal dat hij alles moet doen. Het is niet mogelijk dat hij zich alleen richt op het verdedigen en daarom blijft hangen. Net zo min het verstandig is dat hij constant de achterlijn probeert te halen en zijn verdedigende taken verwaarloosd. De volgende rollen passen bij een eenzame vleugelspeler:

– Back (aanvallen)
– Vleugelverdediger (ondersteunen / aanvallen)
– Complete vleugelverdediger (aanvallen)
– Buitenste middenvelder (ondersteunen / aanvallen)
– Vroeg storende vleugelspeler (ondersteunen / aanvallen)

Let bij de complete vleugelverdediger en buitenste middenvelder met de taak aanvallen wel op dat hij zijn verdedigende taken niet gaat verwaarlozen. 

Een duo op een vleugel
Met twee spelers op een vleugel heb je meer ruimte voor specialisatie. Een speler hoeft maar goed te zijn in aanvallen of verdedigen. Beide is niet meer noodzakelijk. Je hebt nu eigenlijk twee keuzes. Je kiest de traditionele manier. Dat betekent dat je kiest voor een aanvallende en een wat meer conservatieve speler. Een andere optie is dat een vleugelspeler naar binnen snijdt om op die manier gevaarlijk te worden en dat de back opkomt om op die manier gevaarlijk te worden. De vleugelaanvaller moet op dat moment letten dat de vleugel niet open komt te liggen voor een counteraanval. 

Op het moment dat je met twee man op een vleugel speelt, moet je eigenlijk een van de twee als back neer zetten. Een vleugelverdediger wil toch vaak iets te veel voorin blijven hangen, terwijl daar al een andere speler rond loopt. Het is dus onnodig dat hij te ver voorin blijft hangen. De ruimte voor hem wordt immers al gedekt door de persoon voor hem. De ruimte achter hem niet. Ook moet je opletten dat je niet met vleugelverdediger (als rol) en een traditionele vleugelaanvaller gaat spelen. Dit geeft zelden het gewenste effect. Het gebeurt echter heel vaak dat beide vleugelspelers erg hoog op het veld staan, waardoor eigenlijk de gehele vleugel open ligt voor een tegenaanval. Een vleugelaanvaller (rol) wil de ruimte voor zich gebruiken. In dat geval is het beter om met een back te spelen. Dat sluit beter aan op een traditionele vleugelaanvaller.

Al met al komen we op de volgende nuttige combinaties:
– Back (ondersteunen) & buitenste middenvelder (aanvallen) / vroeg storende vleugelspits (aanvallen) / vleugelspits (aanvallen)
– Back (aanvallen) / vleugelverdediger (aanvallen) / complete vleugelverdediger (aanvallen) & Buitenste middenvelder (verdedigen / ondersteunen) / Vroeg storende vleugelspits (ondersteunen) / aanspeelpunt voorin (ondersteunen) 
– Back (aanvallen) & Vleugelspits (ondersteunen)

De eerste combinaties zijn de traditionele opties met een wat verdedigende back met daarvoor een wat meer aanvallende vleugelaanvaller. Dat is een zeer stabiele optie. Bij de combinaties bij het tweede punt blijft de vleugelaanvaller wat hangen. Bij de tweede combinatie blijft de vleugelaanvaller wat hangen, waardoor de back de ruimte heeft om over de vleugelaanvaller heen te gaan. Doordat de vleugelaanvaller wat inzakt, ligt de vleugel niet open voor een counter. De derde optie is een variant op de traditionele manier, waarbij de verdediger wel opkomt, maar een van de twee spelers op de vleugel zorgt er voor dat hij niet te ver mee op komt. Op die manier wordt de verdediging niet uit het oog verloren. 

Er zijn nog een paar andere opties, waarbij je echter ook op andere aspecten moet letten:
– Back (aanvallen) / Vleugelverdediger (ondersteunen / aanvallen) & hangende vleugelspits (ondersteunen / aanvallen) / Vooruitgeschoven spelmaker (ondersteunen / aanvallen)
– Complete vleugelverdediger (aanvallen) & Hangende vleugelspits (ondersteunen) / vooruitgeschoven spelmaker (ondersteunen)

Bij de eerste combinaties komt de back op in de ruimte die de hangende vleugelspits of vooruitgeschoven spelmaker niet gebruikt, omdat hij naar binnen trekt. Op het moment dat je met een vleugelverdediger speelt, is het goed om de vleugelverdediger en de andere speler tegenovergestelde taken te geven. Als de vleugelverdediger de taak aanvallen krijgt, moet je de andere speler op die vleugel de taak ondersteunen geven. Geef je de vleugelverdediger de taak ondersteunen, dan geef je de andere speler de taak aanvallen. Hierdoor reageren de twee spelers op de vleugel beter op elkaar en let sowieso een van de twee spelers op de defensieve stabiliteit. Op het moment dat de vleugelaanvaller een ondersteunende taak heeft, wilt de speler al in een eerder stadium van het spel naar binnen snijden. Je back mag in dat geval verder opkomen, wat gebeurt door zijn aanvallende taak. In de tweede combinatie is dit nog belangrijker. De complete vleugelverdediger heeft de dekking van het middenveld en de andere speler op de vleugel echt nodig. Mocht de vleugelverdediger ver zijn opgekomen en raakt zijn team de bal kwijt, dan moet andere spelers zijn man over nemen. De complete vleugelverdediger wil namelijk zo snel mogelijk mee doen met aanvallen en de andere speler op de vleugel moet dus voor dekking zorgen. Op het moment dat de hangende vleugelspits een aanvallende rol krijgt, gaat hij meer spelen als doelpuntenmaker, waardoor hij dus ondersteuning nodig heeft van de back. Hierbij kan de vleugelverdediger echter ook geholpen worden door een centrale spits of spelmaker die uitwijkt naar de vleugel als de hangende vleugelspits naar binnen snijdt. 

Conclusie
Plan dus eerst met hoeveel spelers je op de vleugels wilt gaan spelen. Daarna is het pas mogelijk om rollen toe te wijzen aan de spelers. Op het moment dat je maar één speler op een vleugel zet, kan hij zich niet veroorloven om alleen maar verdedigende taken uit te voeren. Ook aanvallend moet hij zijn steentje bijdragen. Tijdens het aanvallen mag hij echter niet zijn verdedigende taken uit het oog verliezen. Twee mannen op een vleugel werken samen. Zorg er voor dat de spelers elkaar niet in de weg lopen, maar elkaar toch goed ondersteunen. 

Dit artikel is met toestemming vertaald door MisterX Het origineel is afkomstig van sigames.com en geschreven door llama3. Het is mogelijk dat in dit artikel geuite opvattingen afwijken van jouw eigen mening. Beschouw dit niet als een fout of een reden om het artikel als slecht te classificeren. Ga liever de discussie aan op het forum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *